Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Zawieszenie realizacji zamówień

Szanowni Użytkownicy,

w związku z sytuacją nadzwyczajną, związaną z epidemią i zawieszoną działalnością dydaktyczną na PWSZ w Tarnowie,

z dniem 12 marca br. zawieszamy - do odwołania - realizację zamówień książek i czasopism składanych online do biblioteki uczelnianej.

Zalecamy powstrzymanie się od składania zamówień, gdyż jako niezrealizowane ulegną automatycznej dezaktualizacji i będą usuwane.

(published on 11/03/2020)
RSS feed for system-wide library news.

Quote of the Day

I do not think it altogether inappropriate to introduce myself to this audience. I am the man who accompanied Jacqueline Kennedy to Paris, and I have enjoyed it. ~ John F. Kennedy
Log in to your account:
.

Powered by Koha